Om Sirine

Sirine Hayder Wallinder är född 1969, bor och verkar i Stockholm. Genom uppväxten med en svensk mamma och en tunisisk pappa, är också franskan hennes språk. Efter arkitektexamen från KTH i Stockholm, vidareutbildade hon sig på sig på Gerlesborgsskolan i Bohuslän. En mångskiftad världsbild och kunskaper inom områden såsom konst, skrivande och smycketillverkning speglas i spännvidden i hennes uttryck. Hon ställer ut kontinuerligt enskilt och i grupp.

”Tiden måste få verka.
Verken växer långsamt fram”

I mitt konstnärliga arbete drivs jag av en önskan att definiera en rumslig position, att förstå ett känsloläge. Det är ofta det lilla som fångar mitt intresse, detaljen som är lätt att gå förbi. Jag vill synliggöra dessa små delar som tillsammans bildar en större enhet i en ny konstellation.

Sedan barndomen har jag rest mellan ett sommarland och ett vinterland, båda en del av mig. Tillträdet till olika världar öppnar många dörrar till intryck och uttryck.

Genom mitt samlande och sparande av olika material kan det uppstå ett frö till något att ta vara på, att utgå ifrån.

I vår tids informationssamhälle bär jag på en längtan efter tystnaden. Jag söker mig till det egna rummet som tillåter eftertanken. I ateljén bearbetas tankarna, intrycken och upplevelserna. Tiden måste få verka, verken växer långsamt fram.

Instagram: @sirineswork